Informatie

S

 

Generalități privind exportul

 

Generalități

Odată ce ați decis că produsul sau serviciul poate fi acceptat pe alte piețe, prima decizie trebuie să țină de modelul de export care se potrivește mai mult pentru afacerea dumneavoastră. Există câteva modalități de a începe a exporta, iar decizia trebuie să țină cont de natura produsului, de condițiile și cerințele pieței potențiale, dar și de gradul de complexitate pe care sunteți dispus să îl administrați.

Exportul direct

Exportul direct vă oferă o relație contractuală directă cu importatorul de peste hotare. De cele mai multe ori vânzarea nu se va face către consumatorii finali. Distribuitorii din țara destinatară vor prelua în proprietate produsele atunci când acestea vor intra în țara lor. Ulterior ei își vor asuma rolul de vânzător și riscurile aferente acestuia.

Deși lucrul prin distribuitori vă diminuează considerabil riscurile, acesta vă lipsește de controlul asupra prețului de vânzare al produselor către consumatorii finali.

Exportul Indirect

Exportul indirect înseamnă să aveți o relație contractuală cu un intermediar. Genul de intermediar pe care îl alegeți, va depinde de măsura în care sunteți dispus să alocați resursele întreprinderii pentru activitățile din exterior. S-ar putea ca dvs. să doriți să vă ocupați doar de chestiuni interne și să lăsați alte persoane să se ocupe de exportul propriu-zis.

O modalitate răspândită este de a exporta prin agenți specializați. Aceștia pot reprezenta un număr mai mare de exportatori indirecți care le achită un comision din vânzări. Există riscul ca aceștia să depună mai mult efort pentru agenții economici care achită un comision mai mare. Este important să selectați agenții cu grijă și să-i verificați înainte de a începe colaborarea.

La început

Identificarea Piețelor și Partenerilor

Înainte de începerea activității de export, trebuie identificate piețele potențiale. Pentru ca produsul autohton să poată fi plasat pe o piață străină, acesta trebuie să corespundă cerințelor de calitate ale țării respective, dar și să aibă un preț competitiv pentru piața respectivă ținând cont de costurile aferente exportului.

Un factor important în relațiile comerciale dintre state îl constituie acordurile cu privire la preferințele comerciale și de liber schimb, precum și interdicțiile sau cotele impuse pentru unele produse în funcție de originea acestora.

Identificarea partenerilor

Reieșind din specificul produsului, prețul acestuia pe piețele vecine, costurile de export și riscurile aferente – urmează să decideți care piață sau piețe vi se potrivesc mai mult.

Identificarea partenerilor potriviți este o parte importantă a activității de export. S-ar putea să aveți deja unele contacte ale potențialilor importatori din domeniu, dar găsirea unor parteneri noi a devenit mult mai simplă în ultima perioadă, odată cu dezvoltarea internetului. Astfel, căutările pe internet nu doar vor răspunde la multe din întrebările pe care le aveți, dar vă vor ajuta să găsiți cumpărători interesați și chiar să studiați piețele altor țări.

O altă modalitate de a întâlni parteneri potențiali – sunt evenimentele și vizitele la târguri organizate de către Organizația de Atragere a Investițiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO). Mai multe informații cu privire la activitatea acesteia puteți afla de pe pagina miepo.md.

La început

Legislație și documentație

 

Contracte și termeni comerciali

Odată ce ați identificat clientul potențial, urmează faza de negocieri și formalizare a relației comerciale. Primii pași vor fi, de obicei, o cerere de ofertă și oferta propriu-zisă, care sunt, de regulă, valabile pentru o perioadă scurtă și nu impun careva obligații. Este important să conveniți asupra tuturor detaliilor importante înainte de oficializarea tranzacției.

Contractul

Orice tranzacție de export trebuie să aibă loc în baza unui contract. Deși există suficiente modele disponibile pe internet, pe care le puteți ajusta la necesitățile dvs., este recomandabil ca acesta să fie consultat și cu un jurist, pentru a evita posibile scăpări și probleme ulterioare.

În cazul contractelor de export, acestea se vor întocmi într-o limbă agreată de ambele părți, sau în două limbi concomitent. De obicei acestea vor fi în limba rusă în cazul exportului către statele membre ale CSI, iar pentru majoritatea celorlalte - în limba engleză. Trebuie să țineți cont că instituțiile statului ar putea să vă ceară și traducerea contractului în una din limbile română sau rusă, în cazul în care există unele neclarități.

Un contract va conține obligatoriu informații cu privire la: părți, produs, preț, termeni de plată, cantitate, calitate, ambalaj, condiții de livrare, obligații, penalități și condiții de soluționare a disputelor.

Termenii comerciali internaționali

Pentru o mai mare claritate și interpretarea uniformă a obligațiilor vânzătorului și cumpărătorului privind derularea contractului, există un set de termeni recunoscuți internațional sub denumirea de Incoterms, elaborați de către Camera Internațională de Comerț.

Acești termeni acoperă toate aspectele de livrare internațională a mărfurilor inclusiv: transportare, vămuire, responsabilități de plată, delimitarea riscurilor și starea mărfurilor la diferite etape ale tranzitului. În termeni mai simpli – condițiile de livrare indică momentul în care responsabilitatea pentru marfă trece de la vânzător la cumpărător.

Cea mai recentă ediție de Incoterms este din 2010 și conține 11 termeni, însă doar câțiva din aceștia sunt mai des utilizați. Imaginea de mai jos arată responsabilitățile părților. Responsabilitatea exportatorului crește de la stânga la dreapta, astfel EXW însemnând că acesta trebuie doar să prezinte marfa spre încărcare, în timp ce DDP înseamnă că vânzătorul trebuie să asigurare livrarea mărfurilor la destinație și să achite toate plățile aferente, inclusiv cele vamale în țara de destinație.

Din cei 11 termeni existenți, vom descrie mai jos doar cei mai des întrebuințați.

TERMENUL – DEFINIȚIA

Ex works (EXW) locația stabilită (locația vânzătorului) –

Este regula Incoterms cea mai simplă pentru exportator și presupune că prețul este stabilit pentru locul de origine al vânzătorului (fabrică sau depozit). Cumpărătorul intră în posesia mărfurilor în momentul încărcării mărfurilor și suportă riscurile legate de transportarea acestora până la destinație. Acest termen este valabil pentru orice modalitate de transport.

Carriage Paid To (CPT) locația stabilită la destinație –

O regulă Incoterms utilizată pentru orice mod de transportare. Vânzătorul achită transportarea până la destinație. Cumpărătorul intră în posesie și își asumă riscurile în momentul în care mărfurile sunt transmise transportatorului. Exportatorul primește de la transportator o copie a documentului de însoțire a mărfii, fapt ce confirmă transferul de responsabilitate.

Carriage Insurance Paid (CIP) locația stabilită la destinație –

Acest termen este asemănător cu CPT, doar că exportatorul mai este obligat să obțină pentru marfă o asigurare având ca beneficiar cumpărătorul.

Delivered at Terminal (DAT) locația la destinație –

Această regulă prevede că vânzătorul va livra bunurile până la terminalul desemnat de către cumpărător în țara de destinație. Cumpărătorul este responsabil de plățile pentru devamare și transportarea ulterioară în interiorul țării de destinație.

Delivered at Place (DAP) locația la destinație –

Exportatorul va livra bunurile până la locația desemnată de către cumpărător (dar nu la terminal). Cumpărătorul este responsabil de plățile pentru devamare și transportările ulterioare în țara sa.

Free On Board (FOB) vasul stabilit la portul de încărcare –

Această regulă este aplicabilă doar transportului maritim și prevede că vânzătorul este responsabil de livrarea bunurilor pe vas. Tot atunci responsabilitatea trece de la exportator la importator. Procedurile de vămuire în țara de origine sunt ale exportatorului. Documentul de livrare este conosamentul (bill of lading).

Cost & Freight (CFR) portul desemnat la destinație –

Spre deosebire de FOB, exportatorul mai achită și costul transportării până la portul de destinație. Acest termen se aplică doar în transportul maritim.

Cost, Insurance & Freight (CIF) portul desemnat la destinație –

Spre deosebire de regula CFR, aceasta presupune că vânzătorul trebuie să obțină asigurarea bunurilor în favoarea cumpărătorului pentru riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor. Se aplică doar transportărilor maritime.

 

Exemple:

 1. Preț – 600USD/t EXW Chișinău. (Înseamnă că prețul mărfii este de 600 dolari SUA pentru o tonă de produs gata de încărcare la adresa din Chișinău stabilită de către exportator)
 2. Preț - 0,68EUR/kg DAP Munich. (Înseamnă că prețul mărfii este de 0,68 Euro pentru un kilogram de produs livrat în Munich, la adresa stabilită de către importator)

La început

Proceduri și legislație

Primii pași

Pentru a putea practica activitatea de export, agentul economic trebuie, în primul rând, să se înregistreze la oficiul biroului vamal în calitate de agent economic participant la tranzacțiile economice externe. Acest pas trebuie făcut o singură dată, la început.

Setul de documente care trebuie depus, include originalul și câte o copie pentru fiecare dintre următoarele:

 • Statutul și procesul verbal de constituire a întreprinderii;
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
 • Certificat de la Biroul Național de statistică;
 • Certificate de deținere a contului bancar;
 • Certificat de deținere a contului TVA, după caz;
 • Certificat de înregistrare a ștampilei;
 • Extrasul valabil de la Camera Înregistrării de Stat;
 • Mostrele semnăturilor directorului și contabilului întreprinderii;
 • Ordin de numire în funcție a directorului și contabilului;
 • Confirmarea adresei juridice a întreprinderii.

Aceasta este lista la momentul scrierii acestui ghid, însă probabil aceasta va deveni mai scurtă cu timpul. Formularul de cerere poate fi găsit pe pagina Serviciului Vamal customs.gov.md în compartimentul Informații pentru agenții economici, categoria Formulare on-line. Recomandăm să consultați pagina Serviciului Vamal și pentru alte informații utile, precum și să urmăriți anunțurile care survin cu privire la modificările legislative sau procedurale.

Brokerul vamal

La momentul exportului, de cele mai multe ori, agentul economic este reprezentat de către un broker vamal. Brokerul vamal este persoana juridică autorizată de către Serviciul Vamal și care efectuează, în numele persoanelor terțe, declararea mărfurilor, precum şi alte operațiuni de mediere în domeniul vamal. De obicei agentul economic va avea un contract cu un broker vamal, care va efectua declarațiile vamale în numele său.

Brokerul vamal angajează specialiști în domeniul vămuirii care au trecut instruirile necesare și posedă atestatul de calificare în domeniul vămuirii eliberat de Serviciul Vamal. Acești specialiști vor reprezenta compania Dvs. în procesul de vămuire a mărfurilor, dar și vă vor îndruma în privința acestora.

Vămuirea electronică

Prin Hotărârea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export. Aceasta elimină necesitatea de a prezenta careva acte pe suport de hârtie sau de a vă deplasa la un birou vamal. În acest caz declarația vamală se va completa direct din oficiu, se vor anexa documentele scanate, se va aplica semnătura digitală și acestea se vor expedia electronic.

Puteți afla mai multe detalii despre cum are loc vămuirea electronică și ce trebuie să faceți pentru a beneficia de aceasta, pe pagina www.customs.gov.md/ecustoms.

Acte necesare la export

Pentru efectuarea exportului de mărfuri agenții economici înregistrați prezintă brokerului vamal următoarele documente valabile pentru toate categoriile de mărfuri:

 • Contractul de vânzare-cumpărare în baza căruia are loc tranzacția;
 • CMR (scrisoare de transport) – este documentul care conține informația relevantă cu privire la marfă, cumpărător, vânzător, transportator, mijloace de transport, locul de încărcare și descărcare etc.;
 • Invoice (factura) – este documentul care conține informația specifică lotului curent de marfă printre care cantitatea, prețul și termenii de livrare;
 • Certificat de origine – este actul justificativ care confirmă țara de origine a produsului.
 • Certificatul fitosanitar sau veterinar în cazul exportului produselor de origine vegetală sau animală.

Adițional la documentele menționate mai sus, se vor prezenta și unele acte furnizate de către transportator. Acestea sunt: copia pașaportului tehnic al mijlocului/mijloacelor de transport, copia permisului de conducere a șoferului și după caz – carnetul TIR (un document specific de tranzit care garantează achitarea taxelor și accizelor pentru mărfurile transportate în limitele și condițiile stabilite de convenția TIR).

Certificatul de origine este documentul care confirmă univoc țara de origine a mărfurilor destinate exportului şi este eliberat de Serviciul Vamal. În baza acestuia, importatorul poate obține importante beneficii, cum ar fi scutirea de la plata taxelor vamale la import. Forma certificatului depinde de destinația mărfii: EUR.1 – pentru Uniunea Europeană, forma CT-1 – pentru CSI și forma A – pentru alte state care oferă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferințe. La fel ca și în cazul altor formulare, cererea cu privire la eliberarea certificatului de origine poate fi găsită pe pagina Serviciului Vamal, la categoria Informații pentru agenții economici, compartimentul Formulare on-line (www.customs.gov.md). Certificatul de origine nepreferențial (forma C) poate fi eliberat de către Camera de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova (CCI) şi filiale acesteia (www.chamber.md).

Documente specifice

Pe lângă cele standard, există și alte acte și certificate care ar putea fi solicitate de către importator sau organele vamale din țara acestuia, deși pot să nu fie obligatorii în Moldova.

Produsele de origine vegetală și animală, de exemplu, vor necesita, în mod sigur, proceduri și acte suplimentare. Acesta este cazul, în general, pentru toate produsele care sunt consumate de oameni și pot afecta direct sănătatea acestora.

Este foarte important să vă informați, în parte, pentru fiecare din produsele pe care intenționați să le exportați cu privire la actele necesare la toate etapele exportului și inclusiv a celor ce pot fi solicitate suplimentar, în anumite condiții.

Certificatul și declarația de conformitate

Deși Serviciul Vamal al Republicii Moldova nu va solicita acest act, de cele mai multe ori - cumpărătorul va avea nevoie de el. De obicei acest act este necesar în cazul exporturilor către statele membre ale CSI și mai puțin în UE.

Evaluarea conformității are drept scop confirmarea documentară a faptului că sunt respectate condițiile prescrise de un anumit standard, cum ar fi GOST, SM etc. Documentul confirmativ este certificatul de calitate sau declarația de calitate, în dependență de cerințele cumpărătorului. În cazul solicitării acestuia – exportatorul va obține certificatul de calitate de la instituția specializată și/sau acreditată de către țara cumpărătorului.

Declarația de conformitate se emite direct de către producător și are ca scop să confere încredere în conformitatea obiectului identificat cu cerințele specificate și va conţine cel puțin următoarele:

 1. identificarea sa unică;
 2. numele şi adresa de contact ale emitentului;
 3. identificarea obiectului;
 4. declararea conformității şi asumarea responsabilității pentru conformitatea produsului;
 5. lista completă şi clară a standardelor sau a altor cerințe specificate;
 6. data şi locul emiterii;
 7. termenul său de valabilitate.

Certificatul fitosanitar

Certificatul fitosanitar este un document oficial care certifică faptul că plantele, produsele vegetale și bunurile conexe supuse regimului de carantină fitosanitară destinate exportului corespund cerințelor fitosanitare.

Certificatul fitosanitar se eliberează exportatorului de către subdiviziunile teritoriale ale organului de control fitosanitar (Agenția Națională de Siguranță a Alimentului) în a cărei rază de acțiune sunt produse mărfurile supuse controlului fitosanitar. Mai multe detalii despre instituție, inclusiv datele de contact ale structurilor teritoriale ale acesteia - puteți afla de pe pagina www.ansa.gov.md (meniul Informații Generale, compartimentul Structuri teritoriale).

Pentru obținerea certificatului fitosanitar în conformitate cu Legea nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, publicată în MO nr. 241-246 din 10.12.2010 este necesar ca Exportatorul să prezinte, cu cel puțin 24 ore înainte de expediere, subdiviziunii organului de control fitosanitar:

 1. cererea persoanei fizice sau juridice privind eliberarea certificatului fitosanitar;
 2. certificatul privind utilizarea produselor de uz fitosanitar, la cererea țării importatoare;
 3. certificatul de origine al plantelor, a produselor vegetale;
 4. permis fitosanitar de carantină pentru import al țării–importatoare;
 5. actul controlului fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe;
 6. copia contractului de vânzare-cumpărare (de export) al produselor vegetale și al bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară.
 7. copia facturii fiscale sau a facturii de expediție a încărcăturii.

Controlul fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe supuse regimului de carantină fitosanitară se efectuează gratuit în timp de 48 ore de la depunerea unei cereri. În baza acestui control este perfectat actul controlului fitosanitar al unităților de transport și al altor bunuri conexe.

Certificatul fitosanitar se eliberează în termen de până la 5 zile. Termenul de valabilitate a certificatului fitosanitar este de 14 zile din data eliberării.

Certificatul fitosanitar se întocmește în limba de stat și în cel puțin o limbă de circulație internațională, după caz, în limba oficială a statului de destinație. Certificatul fie este scris în întregime cu majuscule, fie este în întregime dactilografiat.

În caz de necesitate (de exemplu, depistarea unui vătămător) produsele destinate exportului vor fi supuse procedurii de dezinfectare în întreprinderi specializate. Costul serviciilor de dezinfectare depinde de numărul de proceduri necesare pentru a decontamina produsul şi sunt suportate, de regulă, de către exportator.

Mai multe detalii cu privire la certificatul fitosanitar și procedurile aferente puteți găsi pe pagina ansa.gov.md (în meniul Fito și carantina și în meniul Proceduri la frontieră).

Certificatul sanitar-veterinar

Tot Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este responsabilă și de eliberarea avizelor și certificatelor sanitar-veterinare. Acestea sunt obligatorii la trecerea frontierei a produselor de origine animală.

Lista pașilor și procedurilor este descrisă pe pagina ansa.gov.md (în meniul Sanitar-veterinar și în meniul Proceduri la frontieră). Tot pe pagina agenției puteți afla și alte informații relevante precum și actualizări cu privire la legislație și proceduri.

Certificatul de inofensivitate

Certificatul de inofensivitate se referă la respectarea limitelor maxim admisibile (LMA) de reziduuri de pesticide și nitrați in producția alimentară de origine vegetală. Acest act este, de asemenea eliberat de către Agenția pentru Siguranța Alimentelor și puteți afla mai multe de pe pagina ansa.gov.md (meniul Siguranța).

Costul procedurilor vamale

Drepturile de export sunt taxele achitate statului pentru dreptul de a exporta. Acestea, de obicei, includ taxa pentru proceduri vamale la vămuirea mărfurilor plasate la export – 0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 500 Euro și mai puțin de 10 Euro pentru alte trei proceduri.

Calcularea exactă a drepturilor de export pentru mărfurile şi mijloacele de transport declarate se face în conformitate cu Anexa 2 la Legea cu privire la tariful vamal.

La început

Transport și logistică

Tipuri de transport

Exportul presupune și transportarea mărfurilor dintr-o țară în alta. În dependență de produsele pe care intenționați să le exportați, dar și amplasarea geografică a punctului de destinație, urmează să decideți care modalitate de transport vă convine cel mai mult din punct de vedere al timpului și costului. În general, transportul este 4 tipuri:

 1. Auto
 2. Feroviar
 3. Maritim
 4. Aerian
 5. Prin conducte

Uneori pentru a livra un produs până la destinație, se vor folosi mai multe modalități de transport consecutiv. De exemplu, cel maritim sau aerian va fi combinat și cu cel terestru.

Mai jos vom descrie principalele modalități de transportare a mărfurilor. Transportul prin conducte are o aplicabilitate foarte redusă și nu va fi descris aici.

Transportul auto

Având în vedere poziționarea Republicii Moldova, cea mai răspândită metodă este transportul auto. Pe lângă faptul că este relativ ieftin, principalul avantaj al acestuia este comoditatea. Transportul auto permite livrarea directă de la adresă la adresă, atât timp cât există drumuri de acces.

Deși nu există limită minimă de greutate sau volum pentru a exporta, de obicei se vor folosi camioanele cu remorci sau semi-remorci. Reieșind din limitele de greutate internaționale pentru drumuri, camioanele transportă, de regulă, până la 21 tone și un volum maxim ce variază între 86 și 120m2.

Pentru transportarea produselor ușor-alterabile – se vor utiliza unități de transport cu dispozitive frigorifice, care de cele mai multe ori au capacitatea de 20 tone și 86 m2.

Pentru efectuarea exportului cu transportul auto – veți contracta o companie de transport sau una de expediție care să aibă în responsabilitate identificarea transportului necesar.

Transport feroviar

Transportul feroviar permite livrarea cantităților mari de produse grele la prețuri mai accesibile. Diferența este simțită mai ales în cazul distanțelor mari.

Incomoditatea acestei modalități constă în accesul limitat la terminale feroviare sau în necesitatea de a transporta mărfurile către și de la terminalele respective.

Pentru efectuarea transporturilor pe cale feroviară, veți avea nevoie de un contract cu ÎS „Calea Ferată a Moldovei” sau unul din agenții autorizați. Mai multe informații și date de contact, puteți găsi pe pagina oficială a întreprinderii – www.railway.md.

Transportul maritim   

Pe distanțele foarte mari, atât transportul auto cât și cel feroviar – devin prea scumpe, iar în cazul livrărilor pe alte continente - nici nu pot fi folosite fizic. În aceste cazuri este folosit transportul maritim.

Transportul maritim presupune că încărcarea mărfii se va face într-un container tractat de un camion cu o (semi-)remorcă specială. Containerul va fi transportat în port, și încărcat pe navă cu destinația stabilită. Din portul de destinație, acesta va fi iarăși preluat și transportat pe cale terestră la destinație.

Principalul dezavantaj al transportului maritim este durata mare de timp. În dependență de destinație – livrarea deseori mai mult de o lună, însă rareori ajunge la două.

Pentru activitatea de export din Republica Moldova pe distanțe foarte mari și/sau pe alte continente – poate fi utilizat Portul Internațional Liber Giurgiulești sau unul din porturile din țările vecine, cum ar fi Odessa sau Constanța.

Transportul aerian

Transportul aerian este cel mai rapid mod de transportare pe distanțe medii și mari. Totuși, acesta este și cel mai scump dintre toate. Din acest motiv, acesta este utilizat doar în cazurile produselor cu o valoare foarte înaltă și/sau perioadă foarte scurtă de păstrare sau în cazurile de urgențe. 

Asigurarea bunurilor în timpul transportării

După cum am scris anterior, titlul de proprietate asupra mărfii și riscurile aferente acestuia, sunt fie ale exportatorului, fie ale importatorului. În cazul în care Dvs., în calitate de exportator, sunteți responsabil de livrarea mărfurilor la destinație – este recomandabil să aveți pentru marfă o asigurare pentru cazurile de daună, furt sau distrugere.

Transportatorul de asemenea poate face rost de asigurarea CMR (mărfurilor transportate). Acestea pot fie făcute pentru un caz singular, sau pentru anumite perioade de timp în limitele anumitor criterii.

La început

Încasarea banilor și evaluarea exportului

 Plata pentru produsele exportate

În relațiile sale, importatorii și exportatorii utilizează mai multe forme de plată. Deși în relațiile exportatorilor autohtoni mai persistă și în prezent achitarea în numerar, practica internațională cunoaște 4 modalități principale de plată pentru marfa livrată:

 1. Plată în avans
 2. Acreditiv documentar
 3. Incaso documentar
 4. Plata la termen.

  Modalitățile respective sunt prezentate în succesiunea de creștere a riscurilor exportatorului şi de descreștere a riscurilor Importatorului.

Plata în avans reprezintă o sumă de bani încasată de către exportator în contul livrărilor ulterioare. Avansul poate fi total (100%) sau parțial (se va combina cu una din celelalte forme de plată). Această modalitate reprezintă cel mai mic risc pentru exportator și, respectiv, un risc mai mare pentru importator.

Acreditivul documentar deschis pe numele Exportatorului reprezintă un angajament ferm al băncii importatorului de a plăti marfa livrată la condițiile strict stabilite. Băncile comerciale din Moldova oferă astfel de servicii. Utilizarea acreditivului necesită instruire specială, de aceea Exportatorul în caz de necesitate de a utiliza acreditivul documentar se va adresa pentru consultații la Banca la care este deservit. Prin acreditiv Exportatorul îşi poate majora rapiditatea şi siguranța încasării plății pentru marfa livrată.

Incaso documentar pentru Exportator reprezintă angajamentul băncii de a încasa plata de la Importator contra transmiterii documentelor de marfă cumpărătorului. Folosirea incasoului documentar, ca şi în cazul acreditivului, necesită cunoștințe speciale. De aceea Exportatorul se va consulta în privința aceasta în banca în care este deservit.

Plata la termen înseamnă că importatorul va plăti exportatorului suma facturilor în termenul stabilit de la data livrării. Această modalitate de plată este pentru exportator de un risc major. De aceea exportatorul va utiliza plata la termen în anumite condiții ce-i vor permite diminuarea riscului de plată:

 1. existența unor relații comerciale permanente cu importatorul;
 2. existența unor datorii față de importatorul în cauză în privința altor relații comerciale sau;
 3. existența unei scrisori de garanție a plății de către banca importatorului.

La început

Recuperarea taxei pe valoare adăugată aferente exportului

În conformitate cu art.104 al Codului Fiscal livrările de mărfuri şi servicii pentru export, precum şi toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri sunt impozitate la cota zero, iar exportatorii au dreptul la restituirea sumei TVA aferente tranzacției de export. Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde în exclusivitate numai asupra exportatorilor înregistrați în calitate de plătitori de TVA.

Livrarea serviciilor legate de exportul de mărfuri se consideră parte a exportului de mărfuri (art.105 al Codului Fiscal), ceea ce presupune restituirea TVA inclusiv pentru serviciile de expediție şi transport internațional, servicii de intermediere ș.a. aferente exportului de mărfuri.

Restituirea TVA din bugetul de stat se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind restituirea taxei pe valoare adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013 (Monitorul oficial nr. 27-30 din 08.02.2013).

Solicitarea cu privire la restituirea TVA se efectuează prin depunerea la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire a cererii din Anexa 1 la Regulamentul sus-menționat. În cererea de restituire se indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea nu se examinează. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declarația privind TVA.

În scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate exportatorul trebuie să dispună de:

 1. Declarațiile privind TVA;
 2. Registrele de evidență a livrărilor şi procurărilor;
 3. Contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;
 4. Factura comercială (invoice);
 5. Declarația vamală de export a mărfurilor;
 6. Documentul de transport internațional al mărfurilor (copie);
 7. Confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export.

  Exportatorul, pe durata întregii tranzacții, va avea grijă să obțină documentele necesare pentru restituirea TVA. O deosebită atenție se va acorda aplicării ștampilei organelor vamale ale unui stat limitrof pe documentul de transport internațional al mărfurilor. Astfel, de exemplu, pentru transportul auto va fi nevoie de aplicarea pe CMR a ștampilei unui organ vamal al României sau Ucrainei.

La început

Evaluarea tranzacției de export

După finalizarea integrală a procedurii de export, este foarte important să efectuați o evaluare a acesteia pentru a clarifica:

 1. Eficiența și profitabilitatea de facto a tranzacției;
 2. Punctele slabe și identificarea soluțiilor de depășire a acestora.

La calcularea eficienței se va ține cont, pe lângă prețul de vânzare, de toate costurile aferente exportului pe care le-ați suportat, diferențele de curs și perioada de achitare, dar și de riscurile implicate.

Determinarea punctelor slabe şi a soluțiilor de depășire a acestora vor urmări obținerea unei eficiențe mai mari a tranzacțiilor de export. În acest scop vor fi stabilite pierderile suportate pe parcursul tranzacției, motivul acestora şi căile posibile de îmbunătățire a derulării operațiunilor de export.

La început

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.