Regimul Comercial

Navighează la sursă:

  1. Preferințe Comerciale
  2. Acordul privind zona de comerț liber în cadrul Comunității Statelor Independente
  3. Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA)

Preferințe Comerciale

Dintre statele CSI, Moldova are unul dintre cele mai liberalizate regimuri de comerț. Țara noastră a semnat un șir de acorduri de comerț bilaterale și multilaterale, inclusiv Acordul privind Zona de Comerț Liber din cadrul CSI, Acordul de Comerț Liber cu Europa Centrală, Zona de Comerț Liber, Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană ș.a.

Astfel țara noastră este bine poziționată pentru exportarea unei game largi de produse fără aplicarea taxelor vamale la importul acestora în alte țări. Există totuși produse pentru care sunt impuse anumite limite pentru volumele scutite de achitarea taxelor. Este important să vă informați cât mai bine cu privire la condițiile importului produselor dvs. pe piața în care intenționați să le exportați.

Țara noastră este membră a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) din 2001. Unul din principiile de bază ale OMC este că nici o țară nu poate face discriminare între produsele proprii şi cele importate.

La moment Republica Moldova beneficiază de Preferințe Comerciale Autonome din partea Uniunii Europene. Astfel, majoritatea produselor industriale originare din țara noastră nu sunt supuse taxelor vamale. Este important de menționat că aceste prevederi se referă la bunurile produse integral în țara noastră, sau care fiind inițial din altă țară, au fost procesate într-o măsură suficientă pentru a primi certificatul de origine din Republica Moldova.

În ceea ce ține de scutirea de la taxe de import, există, totuși, excepții care țin în special de unele produse de origine vegetală și animală. Pentru multe dintre acestea, există anumite cote în limita cărora exporturile din Moldova sunt scutite de plata taxelor de import, dar produsele vor fi taxate la depășirea acestei cote de către Republica Moldova. Începând cu anul 2014, au fost anulate restricțiile cantitative pentru vinurile moldovenești, astfel exportul acestora către piața Uniunii Europene fiind liberalizat în totalitate.

Printre produsele supuse scutirilor de taxe doar în limita cotelor, se numără: principalele tipuri de carne proaspătă și congelată, majoritatea produselor din carne procesată, inclusiv conserve, dar și alte produse de origine animală cum ar fi laptele și ouăle, unele produse cerealiere și zahărul alb. Este important de menționat că cerințele față de produsele animaliere sunt unele foarte stricte în Uniunea Europeană, fapt ce limitează capacitatea producătorilor autohtoni de a exporta.

Instituția responsabilă de eliberarea autorizațiilor de export, care permit agenților economici să beneficieze de contingentul tarifar menționat este Camera de Licențiere. Puteți vedea detalii despre utilizarea cotelor, dar și afla care sunt documentele necesare pentru obținerea unei astfel de autorizații pe pagina licentiere.gov.md la compartimentul „Autorizații”.

La 27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Acest acord conține și prevederile cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (ZLSAC sau DCFTA). Acesta prevede o liberalizare treptată a tuturor produselor industriale și a multor produse agricole și de origine animalieră, precum și indică momentul intrării în vigoare a liberalizării pe grupuri de produse. Pentru a vedea conținutul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și anexele la acesta – accesați pagina gov.md (compartimentul Informație utilă, pagina Documente utile).

Acordul privind zona de comerț liber în cadrul Comunității Statelor Independente

Țările semnatare ale Acordului privind zona de comerț liber în cadrul CSI sunt: Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Federația Rusă, Tadjikistan şi Uzbekistan.

Acest acord prevede păstrarea taxei vamale de zero procente la peste 10 mii grupe de mărfuri, reducerea şi anularea graduală a taxelor pentru produsele care fac excepție la regimul de liber schimb, precum şi neaplicarea noilor restricții în comerț. În cadrul acestuia, părțile s-au obligat să nu aplice restricții cantitative față de importul şi exportul de bunuri.

Pentru a beneficia de regimul preferențial de comerț liber în cadrul CSI exportatorii autohtoni trebuie să se conformeze regulilor de origine a mărfurilor (astfel produsele destinate exportului trebuie să îndeplinească criteriile de prelucrare suficientă care se determină pentru fiecare poziție în parte). Determinarea acestora are loc în baza unor reguli speciale de determinare a țării de origine, iar bunurile care nu vor îndeplini condițiile de origine vor fi exportate în țările CSI fără a beneficia de regimul preferențial, adică li se vor aplica taxele vamale în vigoare.

Textul acestui acord poate fi vizualizat pe pagina Ministerului Economiei mec.gov.md (meniul Domenii gestionate, compartimentul Comerț, pagina Comunitatea Statelor Independente. Documentul acordului conține și prevederile cu privire la restricțiile menținute de către fiecare dintre țările semnatare).

Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA)

Actualmente membrii CEFTA sunt: Albania, Bosnia şi Herțegovina, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Serbia și UNMIK Kosovo. Calitatea de membru a Croației a încetat odată cu aderarea la Uniunea Europeană.

Acordul dat presupune liberalizarea comerțului atât cu produse industriale precum şi cu cele agricole. Astfel, urmare a intrării în vigoare a Acordului CEFTA din 2006 au fost anulate toate taxele vamale la import şi export, precum şi toate restricțiile cantitative şi alte taxe cu efect echivalent în comerțul cu produse industriale şi la majoritatea produselor agricole. De menționat că, în cadrul negocierilor cu membrii CEFTA, Republica Moldova convenise asupra liberalizării integrale a comerțului cu produse agricole (în timp ce cu Republica Macedonia a fost stabilit un regim mutual de cote pentru vinuri).

Textul acestui acord poate fi vizualizat pe pagina Ministerului Economiei (mec.gov.md) la meniul Domenii gestionate, compartimentul Comerț, pagina Acordul de Liber Schimb Central-European.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.