Întreprinderile mici și mijocii din Republica Moldova ar putea beneficia de asistență pentru dezvoltarea capacităților sale de export în valoare de un million de euro

Întreprinderile mici și mijocii din Republica Moldova ar putea beneficia de asistență pentru dezvoltarea capacităților sale de export în valoare de un million de euro

14 December 2016

În cardul întrevederii cu Șefa Oficiului Europa de Est International Trade Centre (ITC), Elena Boutrimova, experții sectoriali ai Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a avut un schimb de opinii despre domeniile prioritare și formele de asistență a proiectului Linking the SMEs for Eastern Partnership countries to the Global and Regional values changes.

ITC acordă asistență în producerea bunurilor cu valoare adăugată conform cerințelor pieței Uniunii Europene și pieței internaționale, asistență de îmbunătățire a serviciilor sectoriale specifice și sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii pe noile piețe de desfacere, în special pe piața Uniunii Europene.

Reprezentantul ITC a fost informat despre Strategia Națională de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru perioada 2016-2020, sectoarele prioritare pentru investițiile străine (automotive, TIC, industria ușoară și agricultură), piețele primordiale pentru export și mecanismele principale de promovare a investițiilor și exporturilor.

Totodată, reprezentanții MIEPO s-au referit la evoluția și situația sectoarelor și s-au expus asupra formelor de asistență acordată întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova. MEPO urmează să identifice sectoarele beneficiare și să generalizeze formele de asistență pe care ar putea să le ofere ITC, pentru a spori capacitățile și competențele întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova în domeniul competitivității pe piețele externe.

Proiectul Linking the (SMEs) for Eastern Partnership countries to the Global and Regional values changes , care va demara în luna martie 2017, este destinat țărilor Parteneriatului Estic (PaE) și va fi implementat de către experții ITC. Uniunea Europeană va acorda șase milioane euro, câte un milion euro pentru toate cele șase state: Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Bielorusia, Armenia și Azerbaidjan.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.