„Excelență în Business” la București – un eveniment bilateral, de promovare a oportunităţilor economice oferite de Republica Moldova

„Excelență în Business” la București – un eveniment bilateral, de promovare a oportunităţilor economice oferite de Republica Moldova

16 October 2017

Vineri, 13 Octombrie 2017 conducerea Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova – România a organizat un eveniment de promovare a oportunităților economice oferite de către Republica Moldova, denumit „Excelență in Business”, desfășurat la Athenee Palace Hilton București, România.

Acest eveniment face parte din Sesiunii a X-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova şi a fost organizat în parteneriat cu Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), în calitate de co-organizator din partea Republicii Moldova.

Dl Mihai Gribincea, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România a declarat:
“În ultimii ani relaţia dintre Republica Moldova şi România au fost marcate de o excelenţă colaborare bilaterală în toate domeniile. Bucureştiul a fost şi rămâne primul susţinător al apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
În ţară funcţionează peste 1 600 de întreprinderi cu capital român şi încurajăm în continuare firmele din România să investească în RM.”

“Am o deosebită plăcere să fiu aici cu convingerea că trebuie să comunicăm mai mult între sectorul public şi cel privat. În Republica Moldova economia suferă mai multe transformări structurale. Se observă o reorientare a fluxurilor comerciale dispre spaţiul estic spre cel vestic.
Încercăm să convingem că R.M. are o dinamică pozitivă de dezvoltare cu noi oportunităţi investiţionle, un sol bun, atractiv pentru investiţii.
Menţionez că pe partea dimensională Uniunea Europeană este determinată să investească în R.M. Avem peste 55% din investiţiile care s-au făcut în RM şi care sunt de origine europeană.
Vă invit cu drag în Republica Moldova să vedeţi că lucrurile sunt într-o dezvoltare continuă şi să vă găsiţi partenerii pe potrivă.” a declarat Octavian Calmîc, Viceprim-ministru, ministru al Economiei și Infrastructurii.

“Astăzi, Guvernul Republicii Moldova și-a propus o sarcină foarte clară - de a asigura dezvoltarea durabilă a țării. Înțelegem perfect că realizarea acestui obiectiv prioritar este imposibilă fără de a folosi cele mai bune practici mondiale și realizări moderne.
Totodată, înțelegem că atragerea în țară a unor investiții semnificative, idei inovatoare și tehnologii moderne este în mare măsură imposibilă fără crearea unui climat de afaceri atrăgător și asigurarea protecției investițiilor.”a menţionat Anatolie Pîrlii, Specialist în planificare controlul şi raportarea performanţei economice.

Forumul ”Excelență în business”, la care au participat circa 50 de companii și asociații din diferite domenii din România sau alte state, a avut drept scop promovarea oportunităților economice oferite de Republica Moldova, oportunități menite să contribuie la crearea condițiilor favorabile pentru susținerea potențialilor investitori ce doresc să se dezvolte în țara noastră.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.