MIEPO și Zona Economică Liberă Bălți au semnat un Acord de parteneriat

MIEPO și Zona Economică Liberă Bălți au semnat un Acord de parteneriat

15 May 2017

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a semnat, astăzi, un Acord de parteneriat cu Zona Economică Liberă Bălți. Documentul prevede amplificarea cooperării dintre instituții în ceea ce privește atragerea investițiilor și promovarea companiilor rezidente în ZEL Bălți pe piețele externe.

Cooperarea dintre cele două instituții va include, de asemenea, organizarea vizitelor de studiu a potențialilor investitori/parteneri, promovarea în cadrul expozițiilor internaționale, cercetări și analize de piață, consultanță, instruiri, precum și asistenţă informaţională completă privind condiţiile de export, ghiduri informaţionale, materiale promoționale ș.a.

Prin acest parteneriat, MIEPO și-a propus să colaboreze mai strâns cu ZEL Bălți, să acorde mai mult suport antreprenorilor, să stimuleze investițiile și parteneriate pe această platformă industrială.

Conform raportului de activitate pe ZEL-uri pentru anul 2016, ZEL Bălţi a înregistrat cel mai mare volum al investiţiilor pe sector – de 95,5 mln. USD, deținând, totodată, cel mai mare număr de angajați - de 3500 de persoane. Din volumul total de impozite şi alte plăţi obligatorii calculate, ponderea cea mai mare revine rezidenţilor ZEL Bălți și constituie 43,5%.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.