MIEPO anunţă concurs de proiecte pentru Catalogul Proiectelor Investiționale al Republicii Moldova

MIEPO anunţă concurs de proiecte pentru Catalogul Proiectelor Investiționale al Republicii Moldova

22 April 2017

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) invită companiile din Republica Moldova, în căutare de parteneri externi să participe la concursul de proiecte investiționale în domeniul public și privat. Proiectele selectate vor fi publicate în Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova, care va fi prezentat potențialilor investitori în cadrul întrevederilor şi misiunilor de afaceri, expozițiilor și altor evenimente desfășurate de MIEPO atât în țară, cât și peste hotare.

Companiile interesate urmează să completeze, până la data de 30 aprilie, inclusiv, Formularul de colectare a proiectelor investiționale accesând link-ul – http://miepo.md/proiecte-invest.

Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova va include domenii precum industria auto, constructoare de mașini și electronică, industria textilă, îmbrăcăminte, încălțăminte, piele și accesorii, agricultura și industria alimentară, tehnologia informației, comunicații și externalizarea serviciilor (business process outsourcing), energetică și energie regenerabilă, imobiliar, turism, inovații, infrastructură (transport, logistică, construcții), parteneriate publice-private (PPP) şi altele.

Proiectele prezentate urmează să corespundă următoarelor criterii:
- să reprezinte un proiect real, actualizat, sustenabil și durabil;
- să reprezinte un document în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor, principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară al acestuia;
- să fie susținut printr-un plan de afaceri/ studiu de fezabilitate, ce cuprinde informații și date economico-financiare veridice.

MIEPO se angajează să:

- păstreze confidențialitatea informației prezentate;
- publice fișa proiectului investițional doar cu acordul aplicantului;
- utilizeze exclusiv pentru uz intern și pentru evaluarea eligibilității proiectului investițional a documentelor justificative aferente acestuia (plan de afaceri/ studiu de fezabilitate);
- MIEPO nu poartă răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate, indicatorilor economico-financiari, ș.a.;
- MIEPO nu poartă răspundere pentru desfășurarea ulterioară a negocierilor dintre aplicanți și potențialii investitori, precum și rezultatul obținut.

Pentru mai multe informaţii contactați:

MIEPO
Tel.: 022 27 36 54
E-mail: office@miepo.md
Mun. Chişinău, str. Alexei Mateevici, nr. 65

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.