MIEPO anunță Concurs pentru ocuparea postului vacant de Specialist Relații Internaționale

MIEPO anunță Concurs pentru ocuparea postului vacant de Specialist Relații Internaționale

8 September 2017

Perioada de angajare: pe perioadă nedeterminată, cu termen de probă- Conform prevederilor CM

Responsabilităţile specifice funcţiei:

Stabilește, dezvoltă contacte și dialog permanent cu misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, în special cu diplomații responsabili de relațiile economice bilaterale, cu scopul intensificării relațiilor comercial-economice cu statele respective
Stabilește, dezvoltă contacte și dialog permanent cu reprezentanții comunității donatorilor din Republica Moldova, în vederea promovării unor proiecte menite să contribuie la îmbunătățirea climatului investițional, creșterea competitivității companiilor exportatoare, susținerea eforturilor de diversificare a piețelor de desfacere
Coordonează activitatea platformei de comunicare cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova responsabili de cooperarea economică și partenerii de dezvoltare, cunoscută sub denumirea «Diplomatic Economic Club»
Întreține și dezvoltă contacte cu misiunile diplomatice ale Moldovei peste hotare, cu scopul coordonării eforturilor de promovare a imaginii Republicii Moldova, atragerea investițiilor și promovarea exporturilor în statele de acreditare
Contribuie la organizarea diferitor acțiuni de promovare a imaginii Republicii Moldova, atragerea investițiilor și promovarea exportului atât în țară, cât și peste hotare
Reprezintă MIEPO în cadrul unor acțiuni vizând promovarea imaginii Republicii Moldova, atragerea investițiilor și promovarea exportului, altele decât cele organizate de MIEPO, contribuind la informarea mediului de afaceri internațional privind oportunitățile investiționale ale Republicii Moldova, produsele autohtone, etc.
Reprezintă MIEPO în cadrul pregătirii și desfășurării lucrărilor comisiilor mixte interguvernamentale, contribuind prin formularea și înaintarea unor propuneri vizând relațiilor bilaterale în domeniul relațiilor comercial-economice
Elaborează strategiile în materia relațiilor externe a instituției și atragerea investițiilor
Identifică necesitățile în materia relațiilor externe și acordă consultanță de specialitate
Monitorizează activitățile instituțiilor și organizațiilor internaționale prezente în Republica Moldova, precum și participă la stabilirea și menținerea relațiilor de colaborare cu acestea
Asigurarea unei legături cu subdiviziunile Ministerului Economiei, celelalte ministerele/organizaţii guvernamentale, organizaţiile donatoare, întreprinderile producătoare autohtone în vederea atragerii investițiilor.
Organizarea/participarea la diferite evenimente (expoziţii, târguri, forumuri şi misiuni economice, întâlniri ai oamenilor de afaceri, etc.) în Moldova şi peste hotare cu scopul facilitării accesului investitorilor pe piața autohtonă.
Alte responsabilități relevante.
Criterii de angajare:

- studii universitare complete, experienţă (reprezintă un avantaj) în domeniul economic, relaţiilor economice externe, relații internaționale

- abilităţi de utilizare a calculatorului, gestionare de date şi programe operaţionale, inclusiv pentru prezentări publice;

- cunoaşterea exemplară a sectorului public;

- cunoaşterea fluentă a limbii engleze, română şi rusă.

- cetăţean al Republicii Moldova.

Candidaţii pentru ocuparea acestei funcţii trebuie să transmită un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie, precum şi datele de contact ale două persoane care ar putea oferi referinţă (preferabil foşti sau actuali angajatori), la următoarea adresă: ion.iordachi@miepo.md cu menţiunea "Pentru funcţia de Specialist Relații Internaționale "

Data limită: 13.09.2017

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.