MIEPO anunță funcție vacantă la postul de Specialist sector textile

MIEPO anunță funcție vacantă la postul de Specialist sector textile

8 September 2017

Abilităţi esenţiale – abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, punctualitate, promptitudine.

Atitudini/comportamente – respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, amabilitate, corectitudine, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Sarcinile de bază:

— formarea imaginii pozitive a sectorului textil din Republica Moldova pe arena internaţională, în calitate de locație investițională și partener de încredere în aspect de exporturi;

— promovarea exportului și atragerea investițiilor în sectorul textil;

— facilitarea dialogului public-privat, în scopul creării unui mediu de afaceri mai bun pentru întreprinderile din sectorului textil;

— sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, pe parcursul întregului ciclu de investiţii;

— susţinerea întreprinderilor din sectorului textil în găsirea de parteneri străini şi explorarea de noi pieţe;

— susţinerea întreprinderilor din sectorului textil în implementarea proiectelor investiţionale în Republica Moldova, precum şi a celor interesate în exportul produselor moldoveneşti;

— sprijinirea companiilor exportatoare sau potențiali exportatori, prin furnizarea de studii și instrumente de promovare a exportului;

— menținerea dialogului cu asociațiile și proiectele din domeniul industrial;

— realizarea cu responsabilitate şi la timp a sarcinilor puse ce ţin de atragerea investițiilor și promovarea exporturilor din Moldova;

— organizarea/ participarea la diferite evenimente promoţionale (expoziţii, târguri, forumuri şi misiuni economice, întâlniri ai oamenilor de afaceri, etc.) în Moldova şi peste hotare în vederea promovării sectorului textil pe pieţele străine;

— activităţi curente.

Criterii de eligibilitate:

— experiență de muncă: minim 1 an;

— studii universitare în economie, domeniul ingineresc, studii internaționale sau alte domenii relevante;

— abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, luarea deciziilor, analiză şi sinteză, argumentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, punctualitate;

— cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe;

— experiență în domeniul promovării exportului și atragerii investițiilor – reprezintă un avantaj;

— cunoașterea limbilor – română, rusă, engleza, alte limbi cunoscute – reprezintă un avantaj.

Candidații interesați sunt invitați să înainteze CV-ul și o scrisoare de intenție la poșta electronică –ion.iordachi@miepo.md, cu subiectul „Specialist sector textile”.

Data limită: 13 septembri 2017

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.