MIEPO anunță funcție vacantă pentru postul de manager dezvoltare sector textile

MIEPO anunță funcție vacantă pentru postul de manager dezvoltare sector textile

21 June 2017

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) anunță funcție vacantă pentru postul de manager dezvoltare sector textile.

Abilităţi esenţiale – planificare, organizare, analiză şi sinteză a informațiilor, argumentare, comunicare eficientă, punctualitate, promptitudine.

Atitudini/comportamente – spirit de iniţiativă, corectitudine, creativitate, flexibilitate, disciplină, amabilitate, responsabilitate, rezistență la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Sarcinile de bază:

— promovarea sectorului textil din Republica Moldova pe piețele externe;
— promovarea exportului și atragerea investițiilor în sectorul textil;
— facilitarea dialogului public-privat, în scopul creării unui mediu de afaceri mai bun pentru întreprinderile din sectorului textil;
— sprijinirea investiţiilor şi investitorilor, pe parcursul întregului ciclu de investiţii;
— susţinerea întreprinderilor din sectorului textil în găsirea de parteneri străini şi accesarea de noi pieţe;
— susţinerea întreprinderilor din sectorului textil în implementarea proiectelor investiţionale în Republica Moldova, precum şi a celor interesate în exportul produselor moldoveneşti;
— sprijinirea companiilor exportatoare sau potențialilor exportatori, prin furnizarea de studii și instrumente de promovare a exportului;
— menținerea dialogului cu asociațiile și proiectele din domeniul industrial;
— realizarea cu responsabilitate şi la timp a sarcinilor puse;
— organizarea/ participarea la diverse evenimente de promovare a sectorului textil la nivel național și internațional (expoziţii și târguri, forumuri şi misiuni economice, întâlniri a oamenilor de afaceri, etc.);
— activităţi curente.

Criterii de eligibilitate:

— experiență profesională de minimum 5 ani;
— studii universitare în domeniul economic, ingineresc, relații internaționale sau alte domenii relevante;
— cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet şi alte programe;
— experiență în domeniul promovării exportului și atragerii investițiilor – reprezintă un avantaj;
— cunoașterea limbilor română, rusă, engleză și alte limbi de circulație internațională – reprezintă un avantaj.

Candidații interesați sunt invitați să depună CV-urile și o scrisoare de intenție pe adresa electronică –ion.iordachi@miepo.md, cu subiectul „Manager dezvoltare sector textil”.

Data limită pentru aplicare: 07 iulie 2017

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.