MIEPO a organizat o întâlnire cu agenții economici din industria ușoară

MIEPO a organizat o întâlnire cu agenții economici din industria ușoară

30 June 2017

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a organizat, astăzi, o întâlnire cu companiile din industria ușoară. La ședință au participat 15 companii și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri din sector.

În cadrul evenimentului directorul MIEPO, Vitalie Zaharia, a vorbit agenților economici despre suportul organizației pentru accesarea piețelor externe și stabilirea parteneriatelor de afaceri prin finanțarea participării întreprinderilor la târgurile și expozițiile internaționale, efectuarea studiilor de piață, organizarea forumurilor investiționale și a misiunilor de afaceri, a evenimentelor B2B.

Totodată, a informat participanții despre evenimentele planificate de MIEPO până la sfârșitul anului curent pentru companiile din industria ușoară. Astfel, pentru anul 2017 MIEPO a planificat 11 expoziții internaționale dedicate promovării exporturilor de mărfuri din industria ușoară în Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, Federația Rusă, România, 4 evenimente de promovare a industriei în țară și în România, 4 studii de piață pe articole de îmbrăcăminte ș.a.

De la începutul anului MIEPO a co-finanțat participarea companiilor din industria ușoară la 6 târguri și expoziții specializate cu participarea a 115 companii, a organizat 4 vizite de studiu și 3 misiuni de afaceri ale companiilor străine din acest sector în Moldova. În rezultat au fost stabilite 200 de contacte de afaceri, 7 contracte fiind la etapa de negociere. De asemenea, 30 de potențiali investitori au fost informați despre oportunitățile de afaceri în industria ușoară din țara noastră.

La ședință au mai fost discutate propunerile de evenimente adiționale, care nu se regăsesc în planul de acțiuni, precum și prezentate concluziile de participare a reprezentanților companiilor la expozițiile anterioare.

La final, Vitalie Zaharia a subliniat că MIEPO și-a propus să aibă un dialog constructiv cu asociațiile și companiile pentru o cooperare și interacțiune cât mai eficientă.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.