A fost modificată data limită de depunere a ofertelor la tender

A fost modificată data limită de depunere a ofertelor la tender

25 July 2017

MIEPO invită operatorii economici să depună ofertele până pe 27 iulie a.c. pentru participarea la concursul de achiziţii publice la următoarele servicii:

- Servicii chirie sală;
- Servicii de alimentație;
- Servicii pentru evenimente.

Invitația de concurs, scopul și serviciile solicitate pe fiecare componentă le găsiți anexate mai jos.

Ofertele vor fi prezentate conform datei indicate în fiecare document, în versiune tipărită (în plic sigilat) pe adresa mun. Chișinău, str. A. Mateevici 65.

Pentru mai multe informatii contactati:

Ion Iordachi
Tel.022 27 36 54

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.